Treningi indywidualne

Karta wpisowa uczestnika zajęć w Szkole Tenisowej WINNER:

Regulamin Szkoły Tenisowej WINNER:

  1. Zajęcia Szkoły Tenisowej WINNER odbywają się w hali AWF Kraków, hali Politechniki Krakowskiej oraz na kortach ziemnych Szkoły Tenisowej WINNER. Uczestnictwo w nich jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem osobnego regulaminu wyżej wymienionych obiektów.
  2. W zajęciach mogą brać udział dzieci do lat 18, za zgodą rodziców lub opiekunów oraz dorośli.
  3. Rezerwacji terminów treningów indywidualnych dokonuje się wyłącznie na cały okres od października do kwietnia. Chęć rezygnacji z danej rezerwacji należy zgłosić z miesięcznym wyprzedzeniem.
  4. Opłatę uiszcza się za liczbę zarezerwowanych godzin hali oraz trenera w danym miesiącu, nie wliczając w to 1 i 11 listopada, przerwy świąteczno- noworocznej oraz przerwy przypadającej na święta Wielkanocne . Nieodbycie się treningu z winy Klienta nie powoduje podstaw do redukcji należnej kwoty.
  5. W przypadku niemożności stawienia się w danym dniu na treningu, Klient może zgłosić swoją nieobecność najpoźniej na 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć, wówczas zostanie obciążony jedynie kwotą za rezerwację kortu ( 60 zł w hali, na kortach otwartych wg. obowiązującego cennika).
  6. Trener prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować Klienta z należytym wyprzedzeniem o wszelkich okolicznościach powodujących zmianę terminu treningu lub jego odwołanie.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące działalności szkoły można znaleźć na stronie www.tenis-winner.pl

Zapoznałem/łam się, zrozumiałem/łam, akceptuję regulamin, podałem/łam aktualne numery telefonów, adres e-mail oraz oświadczam, że dziecko jest zdrowe i zdolne do uczestnictwa w zajęciach sportowych.